Neyukco

17 tekstów – auto­rem jest Neyuk­co.

A....

Mówią, że w bo­ga nie wierzą i się śmieją
Prze­cież jed­ne­go ta­kiego wyz­nają, pieniądz
Na świecie o gru­be mi­liony toczy się walka
i co z te­go? Pat­rz, twój pieniądz to allah. 

fraszka
zebrała 4 fiszki • 11 lipca 2016, 20:59

Rozsądek sprzy­ja opanowaniu.
Głupo­cie, strach... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 19 maja 2011, 00:45

Chcę skoczyć w otchłań oceanu

Chcę opa­nować gniew
Chce na no­wo to rozpocząć
Zno­wu wstrzy­mać od­dech i utonąć
by fa­le mogły przyk­ryć ból

Chcę skoczyć w ot­chłań oceanu
pozwól mi trzy­mać cię za rękę
bądź przy mnie
nie wiem ile to potrwa
dla­tego proszę
wy­bacz mi

Popłyńmy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 18 maja 2011, 18:16

Ludzie płacą za błędy.
Wśród nich są ta­cy, którzy sta­le przepłacają. 

aforyzm
zebrał 62 fiszki • 17 maja 2011, 00:56

Wiara - Pamięć
Nadzieja - Zaufanie
Miłość - Wolność 

myśl
zebrała 12 fiszek • 4 maja 2011, 12:52

Jak myślisz? Za­dając py­tanie chodzi bar­dziej o uzys­ka­nie od­po­wie­dzi czy o zro­zumienie sa­mego pytania? 

myśl
zebrała 20 fiszek • 1 lutego 2011, 20:20

Ludzie, którzy nie zaz­na­li miłości w do­mu, szu­kają jej gdzie indziej 

myśl
zebrała 20 fiszek • 2 stycznia 2011, 16:41

Zwierzęta. Po­zamy­kane w klat­kach przyj­mują ludzkie cechy. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 31 grudnia 2010, 04:21

War­to cza­sem po­myśleć o tym, o czym zwykło się nie myśleć 

myśl
zebrała 14 fiszek • 29 grudnia 2010, 22:35

Władza jed­nych, bie­rze się z bra­ku od­po­wie­dzial­ności tych drugich 

myśl
zebrała 18 fiszek • 28 grudnia 2010, 15:48

Neyukco

Lekkoduch... Gdzieś podróżuję pośród chmur Najważniejsze pytanie? Czego chce od nas matka ziema? Szukam na nie odpowiedzi, ale... Pytań coraz więcej, więc... może o to naprawdę chodzi? coż... Pytam dalej Miłość czy obsesja? a może narkotyk? Skąd ten strach przed samotnością? a... i czy Bóg jest tym samym co natura?

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Neyukco

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 lipca 2016, 00:32Irracja sko­men­to­wał tek­st A....